Zadní odstupové světlo tzv. Notek používaný na technice ČSLA

Tatra, Praga...

ID:

0015276

Rok vydání:

Cena:
K výměně