Doprava osob v zemědělství - VÚZT Praha

foto Trabant 601 F, Tarpan 233, Avia-Ikarus 553, PAZ 672

ID:

0019222

Rok vydání:

198?

Počet stran/formát:

6/14 x 29,8 cm

Cena:
200,- CZK