Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Nabízená literatura je originální (pokud není uvedeno jinak). Všechny publikace jsou zachovalé, je však potřeba přihlédnout k možnému opotřebení vzniklému při používání. Mírné opotřebení publikací odpovídající jejich stáří není v popisu uváděno. Součástí popisu jsou také fotografie. Věnujte jim, prosím, pozornost. Pokud fotografie na webu chybí, neváhejte si ji vyžádat. Prodávám antikvariátní tzn. použitou literaturu. Při komunikaci uvádějte ID zboží.

Vysvětlení (upřesnění) některých pojmů

prospekt – propagační materiál, který většinou obsahuje fotografii nebo nákres a základní popis

návod k obsluze – příručka, která byla dodávaná s novým automobilem, motocyklem… Obsahuje základní popis, obsluhu a údržbu.

katalog (seznam) náhradních dílů – obsahuje nákresy, názvy a počty kusů dílů, čísla ložisek…

dílenská (montážní) příručka – byla určena pro opravny, popisuje složitější opravy, nenahrazuji návod k obsluze

typové osvědčení, technický průkaz apod. – všechny dokumenty nabízené na tomto webu jsou neplatné a slouží pouze ke sběratelským účelům

Nabídka mých předmětů je určena výhradně jen pro sběratelské účely. Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporuji – platí zejména pro literaturu s vojenskou tématikou.

Vzhledem k možnému střetu se zákonem č. 80/2004 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, neprodávám do zahraničí předměty starší než 50 let a předměty uvedené v příloze č. 1 výše uvedeného zákona.

Nabízenou literaturu není možné zapůjčit, kopírovat ani skenovat.

Objednání zboží, kupní smlouva

Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je závazná. Kupující je povinen mimo jiné uvést také svou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán e-mail s informacemi o dostupnosti zboží a platbě.

Automatické potvrzení objednávky znamená, že objednávka byla přijata, ale nejde o potvrzení dostupnosti objednaného zboží. Toto potvrzení Vám zašlu spolu s informacemi o výši poštovného a balného po kontrole skutečného stavu skladu. Může se tedy stát, že Vámi vybraný titul již byl prodán, ale nestihl jsem ho smazat z on-line nabídky - za tuto skutečnost se Vám předem omlouvám.

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.

Každou objednávku můžete zrušit telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky.

Objednávka se všemi náležitostmi je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Vyhrazuji si právo odmítnout zaslání zboží problémovým zákazníkům. Problémový zákazník je ten, který nepřevzal dobírku, řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží, nejedná seriózně (nedrží slovo, poruší dohodu…).

Objednanou literaturu rezervuji maximálně 5 pracovních dnů!

Cena zboží

Ceny uvedené na webových stránkách www.zelenka-veterani.cz jsou v Kč (CZK) a jsou platné ke dni objednání kupujícím.

Nejsem plátce DPH.

Nejste spokojeni s cenou nabízeného zboží? Zkuste mi nabídnout něco na výměnu (viz poptávka).

Zboží, u kterého není uvedena cena, je z mé soukromé sbírky a je určeno na výměnu.

Platba, odeslání zboží

  1. platba předem na bankovní účet - poštovné + balné 50 Kč. Číslo účtu Vám sdělím po zpracování objednávky e-mailem. Zásilky jsou odesílány většinou ihned po obdržení platby (maximálně však do jednoho týdne).

  2. dobírka - poštovné + balné 150 Kč - 350 Kč. Zásilky jsou odesílány většinou ihned po zaslání souhlasu s výší poštovného a celkové ceny zákazníkem (maximálně však do jednoho týdne). Dobírkou lze platit pouze za zásilky v České republice.

Příplatek za tubus pro zaslání plakátů je 80 Kč

Přesnou výši poštovného a balného Vám oznámím e-mailem po zpracování objednávky.

Při nákupu literatury za více než 3 000 Kč zaplacené předem na bankovní účet je poštovné a balné zdarma. Platí pouze v České republice!

Ke každé zásilce je přiložena faktura.

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

Poštovné a balné platí pouze v České republice! Zásilky na Slovensko a do zahraničí - poštovné a balné je individuální (dle ceníku České pošty), přesnou výši Vám oznámím e-mailem.

Osobní odběr je možný pouze ve výjimečných případech u zboží, které nelze poslat poštou. Platby v hotovosti nepřijímám! Zboží musí být před odběrem zaplaceno na bankovní účet.

Reklamace, záruka

Reklamace vyřizuji v souladu se zákonem (občanský zákoník) č. 89/2012 Sb.

V antikvariátu nabízené publikace jsou již zbožím použitým a běžné reklamační podmínky se na ně nevztahují.

Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen mi neprodleně nahlásit. Za poškození vzniklé přepravou neručím. Zásilku je třeba ihned reklamovat na poště.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě na moji adresu a to zasláním poštou (vrácené zboží musí být ve stejném stavu, jako bylo při prodeji). Určující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží vrátím obratem zákazníkovi zpět odpovídající částku bankovním převodem.

Vaši reklamaci vyřídím co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží.

Postup při reklamaci:

  • informujte mě o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

  • zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík na moji adresu (ne na dobírku)

  • k zásilce přiložte originál fakturu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů.

Ostatní ustanovení

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad. 


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2017