Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce je Miloš Zelenka, IČO 66756341, tel. 602 978 492, e-mail: info@zelenka-veterani.cz. Provozuji webové stránky: www.zelenka-veterani.cz, www.autoantikvariat.cz, www.antikvariat-zbraslavice.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.


Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

  • budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • prodej zboží, plnění smlouvy – Váš osobní údaj - e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy – potvrzení objednávky, sdělení výše poštovného, oznámení o odeslání zásilky atd. Vaší objednávku a e-mailovou konverzaci archivuji pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky. Po odeslání zboží je objednávka i konverzace smazána.

  • vedení účetnictví – Vaše osobní údaje (fakturační údaje – jméno, příjmení, adresu, popř. název firmy, IČO, DIČ) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Faktury archivuji po dobu 10 let od jejich vystavení.

Vaše osobní údaje ochráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám - k Vašim osobním údajům mám přístup já a účetní kancelář, která zpracovává moje účetnictví.
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@zelenka-veterani.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, když nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohl případné pochybení napravit.

Ujišťuji Vás, že já i zaměstnanci účetní kanceláře, kteří budou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlašuji, že nezasílám tzv. newslettery a obchodní sdělení.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018